Disclaimer

Disclaimer voor galaxyshop

Galaxyshop (Kamer van Koophandel: 34345216) verleent u hierbij toegang tot de webshop en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

Galaxyshop behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Galaxyshop spant zich in om de inhoud van de webshop zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de webshop aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Galaxyshop.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de webshop geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Galaxyshop. Voor op de webshop opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Galaxyshop nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Galaxyshop en haar licentiegevers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Galaxyshop, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Galaxyshop © 2018 Ontwikkeld door Dymago

Nieuwsbrief ontvangen?

Meld je gratis aan en blijf op de hoogte van Galaxy trends en nieuwtjes!

* E-mailadres:

* Voornaam:

* Achternaam: